ANBI

Het Bunkermuseum Wn 12H en De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium, zijn onderdeel van Stichting De Noordwester en door de belastingdienst aangewezen als een zogenoemde “Algemeen Nut Beogende Instelling“ (ANBI).


Dat betekent, dat giften aan de stichting volgens de geldende regelingen aftrekbaar zijn voor de belasting. Voorts hoeft de stichting geen belasting te betalen over schenkingen of legaten.


Het fiscaal nummer van Stichting De Noordwester is 8082.97.259.Bunkermuseum Wn 12H en ANBI